รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : นายชินณกร เรืองนิ่ม (ไก่ , ชิณ)
ปีที่จบ : 2536   รุ่น : 08
อีเมล์ : Cruangnim@gmail.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : เดอะมอลล์นครราชสีมา
ตำแหน่ง : หัวหน้าแผนก loss prevention
ที่อยู่ที่ทำงาน

:

วันที่บันทึกข้อมูล : 11 มิ.ย. 2557,06:29 น.   หมายเลขไอพี : 101.109.204.176


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล