รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : นายณรงค์ศักดิ์ พรมเดช (ศักดิ์)
ปีที่จบ : 2536   รุ่น : 08
อีเมล์ : narongsak_p@deestone.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : บริษัทสวีซซ์-วันคอร์เปอเรชั่น จำกัด
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าฝ่ายเทคนิค
ที่อยู่ที่ทำงาน

: 4/1-2ถ.บางเลน-เกาะแรต ต.บางปลา อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130

วันที่บันทึกข้อมูล : 11 มิ.ย. 2557,12:48 น.   หมายเลขไอพี : 118.173.157.81


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล