รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : นายนรินทร์ เหลือสม (ปู)
ปีที่จบ : 2539   รุ่น : 12
อีเมล์ :
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : องค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน
ตำแหน่ง : รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
ที่อยู่ที่ทำงาน

: หมู่ที่ 6 ต.วังหิน อ.บางขัน จ.นครศรีธรรมราช

วันที่บันทึกข้อมูล : 18 ธ.ค. 2562,21:27 น.   หมายเลขไอพี : 119.42.127.111


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล