ภาพกิจกรรม
โรงเรียนขอนหาดประชาสรรค์ ขอขอบพระคุณ ชมรมข้าราชการบำเหน็จบำนาญอำเภอชะอวด ที่ได้มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนโรงเรียนขอนหาดประชาสรรค์ และขอแสดงความยินดีกับ นายพงษ์ศักดิ์ มาสม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 นักเรียนที่มีผลการเรียนดี มีความประพฤติดี ได้รับก
โพสเมื่อ : 14 ส.ค. 2565,11:11   อ่าน 22 ครั้ง