ภาพกิจกรรม
ณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และนักเรียนโรงเรียนขอนหาดประชาสรรค์ เข้าร่วมการแข่งขันในโครงการประกวดการแข่งขัน"กระบวนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์" ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ปีการศึกษา 256
โพสเมื่อ : 22 ส.ค. 2565,15:27   อ่าน 22 ครั้ง