ภาพกิจกรรม
ครูและนักเรียน โรงเรียนขอนหาดประชาสรรค์ เข้าร่วมโครงการส่งเสริมเด็กไทยเล่นดนตรีไทยคนละ 1 ชิ้น ประจำปีการศึกษา 2565 ณ วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ 12-14,20-21 สิงหาคม 2565
โพสเมื่อ : 22 ส.ค. 2565,15:27   อ่าน 21 ครั้ง