ภาพกิจกรรม
ผู้อำนวยการสุวรรณี เกื้อสังข์ มอบเกียรติบัตรและเงินรางวัลให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ 2565 โรงเรียนขอนหาดประชาสรรค์ ได้รับรางวัล รองชนะเ
โพสเมื่อ : 14 ก.ย. 2565,21:23   อ่าน 11 ครั้ง