ภาพกิจกรรม
นางสุวรรณี เกื้อสังข์ ผู้อำนวยการโรงเรียนขอนหาดประชาสรรค์ รับการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ขอขอบพระคุณคณะกรรมการการประเมินทุกท่าน
โพสเมื่อ : 19 ก.ย. 2565,21:28   อ่าน 10 ครั้ง