ภาพกิจกรรม
วันที่ 7 ตุลาคม 2565 คณะครู และบุคลากร โรงเรียนขอนหาดประชาสรรค์ ได้ร่วมแสดงความยินดี ผู้อำนวยการโรงเรียนขอนหาดประชาสรรค์ "นางสุวรรณี เกื้อสังข์" ในโอกาสรับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนทางพูนวิทยาคาร อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช
โพสเมื่อ : 07 ต.ค. 2565,21:55   อ่าน 42 ครั้ง