ภาพกิจกรรม
โรงเรียนขอนหาดประชาสรรค์ขอแสดงความยินดีกับคุณครูที่ได้รับรางวัล ผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช ประจำปี 2565
โพสเมื่อ : 03 พ.ย. 2565,20:55   อ่าน 28 ครั้ง