ภาพกิจกรรม
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนขอนหาดประชาสรรค์ ได้ผ่านเกณฑ์การประเมิน ได้คะแนน ร้อยละ 84 ในการประเมินการดำเนินงานตามนโยบาย โรงเรียนดี วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ "สะอาด สดชื่น ร่มรื่น สวยงามและบรรยากาศเอื้อต่อการเรียนรู้" ประจำปีการศึกษา 2565 ณ วันที่ 8 พฤศจิก
โพสเมื่อ : 14 พ.ย. 2565,22:56   อ่าน 23 ครั้ง