ภาพกิจกรรม
โรงเรียนขอนหาดประชาสรรค์ขอขอบคุณนาย ณัฐพงศ์ เสนขวัญแก้ว ครูโรงเรียนแหลมราษฎร์บำรุงให้เกียรติมาเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่นักเรียน ในกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านรูปแบบสเต็มศึกษา (STEM EDUCATION) ของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสาตร์และเทคโนโลยี และกลุ่มสาระการเรียนรู
โพสเมื่อ : 03 ก.พ. 2566,20:16   อ่าน 26 ครั้ง