ภาพกิจกรรม
ครูศุภาพรรษ์ ทองช่วยและนักเรียนโรงเรียนขอนหาดประชาสรรค์ เข้าร่วมโครงการ "เด็กไทยเล่นดนตรีไทยคนละ 1 ชิ้น" ณ วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช
โพสเมื่อ : 03 ก.พ. 2566,20:16   อ่าน 45 ครั้ง