ภาพกิจกรรม
ผู้อำนวยการ นายปรีชา จันเอียด คณะครู และบุคลากรโรงเรียนขอนหาดประชาสรรค์ ให้การต้อนรับว่าที่ร้อยตรี นพดล รักษ์แก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช และคณะศึกษานิเทศก์ ในการตรวจเยี่ยมโรงเรียน และให้คำแนะนำในการจัดการศึกษาของโรงเร
โพสเมื่อ : 03 ก.พ. 2566,20:22   อ่าน 42 ครั้ง