ภาพกิจกรรม
โรงเรียนขอนหาดประชาสรรค์ ขอแสดงความยินดีกับนายวุฒิพงศ์ หวังปาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565 ที่ผ่านการคัดเลือกและเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช คณะพยาบาลศาสตร์ สาขาพยาบาลศาสตร์
โพสเมื่อ : 13 ก.พ. 2566,17:21   อ่าน 30 ครั้ง