ภาพกิจกรรม
โรงเรียนขอนหาดประชาสรรค์ ขอแสดงความยินดีกับนายภูริภัทร์ ช่วยดิษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565 ที่ผ่านการคัดเลือกและเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณวิทยาเขตพัทลุง คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน สาขาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตพืช
โพสเมื่อ : 13 ก.พ. 2566,17:22   อ่าน 32 ครั้ง