ภาพกิจกรรม
โรงเรียนขอนหาดประชาสรรค์ ขอแสดงความยินดีกับนางสาววรรณวิสา ทองเสน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565 ที่ผ่านการคัดเลือกและเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช คณะครุศาสตร์ สาขาฟิสิกส์
โพสเมื่อ : 13 ก.พ. 2566,17:22   อ่าน 33 ครั้ง