ภาพกิจกรรม
โรงเรียนขอนหาดประชาสรรค์ ขอแสดงความยินดีกับนายปริยะ เกตทิพย์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565 ที่ผ่านการคัดเลือกและเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช คณะครุศาสตร์ สาขาสังคมศึกษา
โพสเมื่อ : 13 ก.พ. 2566,17:22   อ่าน 31 ครั้ง