ภาพกิจกรรม
ผู้อำนวยการปรีชา จันเอียด พร้อมคณะครูและนักเรียนโรงเรียนขอนหาดประชาสรรค์ ร่วมงาน “Kick Off ประวัติศาสตร์นครศรีธรรมราช” กิจกรรมขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ชาติไทย ภูมิภาค : ภาคใต้ จังหวัดนครศรีธรรมราช "นครแห่งอารยธรรม งามล้ำพระพุทธศาสนา ศรี
โพสเมื่อ : 12 มี.ค. 2566,14:30   อ่าน 29 ครั้ง