ข้อมูลเชิงสถิติของการให้บริการ

รายงานสรุปสถิติการย้ายเข้านักเรียน
Adobe Acrobat Document รายงานสรุปสถิติการย้ายเข้านักเรียน   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 264.06 KB
รายงานสรุปสถิติการย้ายออกนักเรียน
Adobe Acrobat Document รายงานสรุปสถิติการย้ายออกนักเรียน   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 263.9 KB