ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ประกาศโรงเรียนขอนหาดประชาสรรค์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 23 ธันวาคม 2564
Adobe Acrobat Document ประกาศโรงเรียนขอนหาดประชาสรรค์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 23 ธันวาคม 2564   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 243.2 KB
ประกาศโรงเรียนขอนหาดประชาสรรค์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 4 มกราคม 2565
Adobe Acrobat Document ประกาศโรงเรียนขอนหาดประชาสรรค์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 4 มกราคม 2565   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 241.54 KB
ประกาศโรงเรียนขอนหาดประชาสรรค์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 6 พฤษภาคม 2565
Adobe Acrobat Document ประกาศโรงเรียนขอนหาดประชาสรรค์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 6 พฤษภาคม 2565   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 243.44 KB