รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2564 รายการที่ 1-33
Adobe Acrobat Document รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2564 รายการที่ 1-33   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.97 MB
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2564 รายการที่ 33-81
Adobe Acrobat Document รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2564 รายการที่ 33-81   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.97 MB
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2564 (จัดจ้าง)
Adobe Acrobat Document รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2564 (จัดจ้าง)   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.01 MB