รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โรงเรียนขอนหาดประชาสรรค์
168 หมู่ที่ 4   ตำบลขอนหาด  อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช 80180
เบอร์โทรศัพท์ 075426011 เบอร์แฟกส์ 075426011


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :