ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศโรงเรียนขอนหาดประชาสรรค์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ (อ่าน 48) 13 พ.ค. 66
ประกาศโรงเรียนขอนหาดประชาสรรค์ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ (อ่าน 349) 08 พ.ค. 66
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 934) 29 มี.ค. 66
ประกาศโรงเรียนโรงเรียนขอนหาดประชาสรรค์ เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานโรงเรียนขอนหาดประชาสรรค์ (อ่าน 739) 15 มิ.ย. 65
ประกาศโรงเรียนขอนหาดประชาสรรค์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอนวิชาคอมพิวเตอร์ (อ่าน 729) 19 พ.ค. 65
ประกาศโรงเรียนขอนหาดประชาสรรค์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอนวิชาฟิสิกส์ (อ่าน 692) 16 พ.ค. 65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอนวิชาฟิสิกส์ (อ่าน 724) 13 พ.ค. 65
ประกาศการรับสมัครคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั้วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอนวิชาฟิสิกส์ (อ่าน 690) 06 พ.ค. 65
ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 497) 31 มี.ค. 65
ประกาศ (อ่าน 744) 31 มี.ค. 65
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว (อ่าน 3682) 18 ก.พ. 65
ประกาศรายชื่อการยื่นซองประมูลร้านค้าจำหน่ายอาหาร (อ่าน 3744) 11 พ.ค. 64
แบบรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 โรงเรียนขอนหาดประชาสรรค์ ประจำปีการศึกษา 2564 (เพิ่มเติม) ระหว่างวันที่ 24-28 เมษายน 2564 (อ่าน 3442) 17 เม.ย. 64
ประกาศ รายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 7262) 13 พ.ค. 63
รายการครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น (อ่าน 7500) 15 ส.ค. 62
ประกาศโรงเรียนขอนหาดประชาสรรค์ เรื่อง จัดซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการ ม.ต้น (อ่าน 7561) 15 ส.ค. 62
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการ ม.ต้น (อ่าน 7464) 15 ส.ค. 62
ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง ทำหน้าที่ครูผู้สอนวิชาฟิสิกส์ (อ่าน 7772) 28 มี.ค. 62
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกครูฟิสิกส์ (อ่าน 7757) 26 มี.ค. 62
ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครูผู้สอนวิชาฟิสิกส์ (อ่าน 8121) 18 มี.ค. 62
ประกาศผลการแข่งขันงานวิชาการ “เปิดบ้าน ข.ป.” (อ่าน 7771) 15 ก.พ. 62
ประกาศแผนการจัดการซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (อ่าน 7610) 08 ก.พ. 62
ประกาศโรงเรียนขอนหาดประชาสรรค์ เรื่อง ผลการคัดเลือกและขึ้นบัญชีเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติง (อ่าน 7711) 08 พ.ย. 61
รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการคัดเลือกบุคคลปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนขอนหาดประชาสรรค์ (อ่าน 7589) 06 พ.ย. 61
ประกาศโรงเรียนขอนหาดประชาสรรค์ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโ (อ่าน 7300) 31 ต.ค. 61
ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน (อ่าน 7443) 26 ก.ค. 61
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน (อ่าน 7777) 17 ก.ค. 61
ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติ เนื่องในโอกาสรับตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา (อ่าน 7456) 23 มิ.ย. 61
ศิษย์เก่ารุ่นพี่ดูแลรุ่นน้อง มอบเงินสนับสนุน เพื่อการจัดการศึกษา (อ่าน 7484) 06 มิ.ย. 61
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล (อ่าน 7659) 15 พ.ย. 60