เพลงโรงเรียน
เพลงมาร์ชโรงเรียน
 

เพลงมาร์ช

****************

ขอนหาดประชาสรรค์

สถาบันสร้างสรรค์เยาวชน

จากทุกแดนทั่วทิศทุกตำบล

ร่วมฝึกฝนคุณธรรมประจำใจ

เสมาธรรมจักษ์เรารักมั่น

ร่วมมือกันอุ้มชูสู่จุดหมาย

อุทิศตนอุทิศใจทั้งแรงกาย

ยึดมั่นไว้การศึกษาพายินดี

พลานามัยมีปัญญารักษามั่น

วินัยนั้นแน่นหนักรักศักดิ์ศรี
มุ่งกระทำพัฒนาสามัคคี

กอร์ปกรรมดีมุ่งมั่นเพื่อมวลชน

น้ำเงินเทาบอกเราให้ฝึกฝน

อุทิศตนหนักแน่นไม่หน่ายหนี

ความแจ่มใสความสง่าล้วนยินดี

เพื่อศักดิ์ศรีชาว ข.ป.ก่อเกิดมา

RAR Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.41 MB