ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศโรงเรียนโรงเรียนขอนหาดประชาสรรค์ เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานโรงเรียนขอนหาดประชาสรรค์ (อ่าน 439) 15 มิ.ย. 65
ประกาศโรงเรียนขอนหาดประชาสรรค์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอนวิชาคอมพิวเตอร์ (อ่าน 438) 19 พ.ค. 65
ประกาศโรงเรียนขอนหาดประชาสรรค์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอนวิชาฟิสิกส์ (อ่าน 437) 16 พ.ค. 65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอนวิชาฟิสิกส์ (อ่าน 436) 13 พ.ค. 65
ประกาศการรับสมัครคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั้วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอนวิชาฟิสิกส์ (อ่าน 445) 06 พ.ค. 65
ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 405) 31 มี.ค. 65
ประกาศ (อ่าน 467) 31 มี.ค. 65
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว (อ่าน 3399) 18 ก.พ. 65
ประกาศรายชื่อการยื่นซองประมูลร้านค้าจำหน่ายอาหาร (อ่าน 3488) 11 พ.ค. 64
แบบรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 โรงเรียนขอนหาดประชาสรรค์ ประจำปีการศึกษา 2564 (เพิ่มเติม) ระหว่างวันที่ 24-28 เมษายน 2564 (อ่าน 3350) 17 เม.ย. 64
ประกาศ รายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 7053) 13 พ.ค. 63
รายการครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น (อ่าน 7322) 15 ส.ค. 62
ประกาศโรงเรียนขอนหาดประชาสรรค์ เรื่อง จัดซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการ ม.ต้น (อ่าน 7372) 15 ส.ค. 62
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการ ม.ต้น