กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นายไพโรจน์ ชูมีทรัพย์
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นายพิชิต ไชยมงคล
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1